Realitná kancelária a Finančný servis 


V práci preferujeme kritické myslenie a realistický optimizmus.

"Človek má dva životy. Ten druhý začína vtedy, keď si uvedomí, že má len jeden." 

Konfucius

A preto je dôležité ako aj rozumné byť primerane finančne ošetrený.

Vaše finančné prostriedky investujeme len do toho, do čoho vidíme.Ing. Jana Jurčišinová

Od roku 2004 do roku 2016 - Spolupráca so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, poisťovací poradca a sprostredkovateľ hypotekárnych a spotrebných úverov. Od roku 2013 - Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). Od roku 2016 - Spoločník a konateľ spoločnosti Reality Košičan, s.r.o. Od r. 2017 - Spolupráca so spoločnosťou FINGO.SK s.r.o., finančný sprostredkovateľ portfólia spoločnosti v oblasti poistení, úverov, investícií, sporení, vkladov, druhého a tretieho pilieria a zlata.


V rámci spolupráce ponúkame produkty spoločností


JUDr. Dávid Čeplík

Od roku 2007 do roku 2016 – Právnik majetkovoprávneho odboru Okresného úradu Košice, nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe Okresného úradu Košice, Ministerstva vnútra SR, zastupovanie pred súdmi, notármi v dedičských konaniach (odúmrť), príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, správa registra osobitných ponukových konaní na predaj nehnuteľného majetku.
Od roku 2016 - Spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Reality Košičan, s.r.o.

Zabezpečujeme

Komplexný a profesionálny servis sprostredkovania predaja, prenájmu, kúpy alebo iného obchodu ohľadne nehnuteľnosti s individuálnym empatickým prístupom ku klientovi. 

– poradenstvo adekvátnej/trhovej výšky kúpnej ceny/ceny nájmu nehnuteľnosti

– reklama a prezentácia ponúkaného obchodu prostredníctvom našej spoločnosti

– obhliadky nehnuteľností

– kompletné právne poradenstvo v procese predaja, prenájmu, kúpy alebo iného obchodu ohľadne nehnuteľnosti

– sprostredkovanie hypotekárneho financovania nehnuteľnosti

– vyhotovenie zmlúv (rezervačných, zmluvy o budúcej zmluve, kúpnych, nájomných ako aj darovacích a iných zmlúv       týkajúcich sa nehnuteľností)

– katastrálne konanie

– odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti

– ďalšie úkony súvisiace s nakladaním s nehnuteľnosťami

– zaoberáme sa vývojom trhových cien nehnuteľností na Slovensku

Zameriavame sa na neobjemové podnikanie.

Zaručujeme

spoľahlivosť, odbornosť, kvalitu práce, efektívnosť, diskrétnosť a empatický prístup, na ktorom si prioritne zakladáme.

Spolupráca

FINGO.SK s.r.o., BK fingroup, s.r.o., JUDr. Juraj Göbl, Notársky úrad Košice, KONEX elektro, spol. s.r.o.

 

Kvalitne a spoľahlivo

Rešpektujeme priania klientov

Detailná dokumentácia

Konzultácie

Realitná kancelária
© 2023 Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!